Historie

De eerste gedachten rondom de oprichting van Level Up zijn in 1998 ontstaan, de daadwerkelijke oprichting heeft in augustus 1999 plaatsgevonden. Destijds lag de nadruk op het leveren van diensten op het gebied van projectmanagement, consultancy en applicatie ontwikkeling. Dit alles vanuit de zogenaamde ‘level up’ gedachte, help de opdrachtgever en de medewerkers van de opdrachtgever een ‘level up’ door ze te helpen bij het realiseren van hun doelen binnen het it domein.

In een paar jaar tijd groeide Level Up uit naar een organisatie met meer dan 40 medewerkers in vaste dienst en een aanzienlijk aantal collega’s in de zogenaamde ‘flexibele schil’. Omdat de klantvraag al gauw groter was dan het aanbod zijn verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan met bekende en vertrouwde partners in de markt. Van oudsher bestond de klantenkring in belangrijke mate uit organisaties uit het publieke en semi-publieke domein, sectoren als openbare orde en veiligheid, gemeentelijke en provinciale overheden, onderwijsinstellingen maar ook verschillende commerciële organisaties werden bediend.

Sinds de oprichting van Level Up is de ict wereld met enkele positieve maar ook negatieve marktontwikkelingen geconfronteerd. Het klappen van de ínternetbubbel begin jaren 2000 was hiervan de eerste, rondom 2008 ontstond de nodige roering rondom de bankencrisis met alle gevolgen van dien. Door een behoudend beleid, een vertrouwde en solide klantenkring hebben ertoe geleid dat Level Up geen last heeft ondervonden van deze crises. Vanaf de oprichting in 1999 tot heden heeft level up slechts een jaar gekend waarin rode cijfers zijn geschreven.

Vanuit een van de samenwerkingsverbanden met een van de partners is een innige samenwerking ontstaan met de Pareto, een soortgelijke organisatie als Level Up met de focus op applicatie- en web development en die eveneens in 1999 is opgericht. Veelvuldig zijn samenwerkingen aangegaan waarbij Level Up primair betrokken was bij voortrajecten om te komen tot maatwerk applicatie ontwikkeling, analyses zijn uitgevoerd, ontwerpen zijn opgesteld en het realisatieproject werd aangestuurd door projectmanagers van Level Up.

De daadwerkelijke realisatie van de programmatuur en het beheer en onderhoud werd hierbij door Pareto verzorgd. Dit alles, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, onder verantwoordelijkheid van Level Up dan wel onder die van Pareto. Vele succesvolle trajecten zijn op basis van deze samenwerking tot stand gebracht, oplossingen worden tot op de dag van vandaag nog door onze klantenkring gebruikt.

Circa 10 jaar na de oprichting van Level Up en Pareto zijn beide organisaties los van elkaar een her oriëntatiefase ingegaan. Deze fase heeft er uiteindelijk toe geleid dat Level Up in een geleidelijk proces een anders business model is gaan hanteren en dat Pareto is overgenomen door een andere partij in de markt. Belangrijke overwegingen hierbij waren de veranderende markt en arbeidsmarkt, de door de oprichters in de eerste 10 jaren opgedane ervaringen als ondernemers en de persoonlijke ambities van direct betrokkenen.

Sinds 2012 hebben de belangrijkste stakeholders van Level Up en Pareto elkaar weer gevonden, zijn voormalig partners vanuit Pareto bij Level Up aan boord gekomen en krijgt Level Up nieuwe stijl steeds meer vorm. Bij deze nieuwe stijl moet vooral gedacht worden aan de volgende elementen:

  • Van diensten naar producten
  • Klein kernteam in keten met partners
  • Maar ook de vertrouwde en succesvolle aanpak rond dienstverlening