Interim Management

"de winkel blijft gewoon open tijdens de verbouwing" is een beladen uitdrukking. En niet voor niets. Welke organisatie kan zich immers veroorloven, om tijdens - soms ingrijpende -veranderingen de dagelijkse operationele activiteiten op een laag pitje te zetten? Het operationeel houden vergt namelijk nogal wat van het management, uw 'filiaalhouders'. Zij moeten immers de dagelijkse activiteiten laten doorlopen terwijl de organisatie aan het veranderen is.

Uw "filiaalhouder"

Zelfs zonder ingrijpende verbouwingen kan het lastig blijken uw klanten de service te bieden die zij van u mogen verwachten. Uw 'filiaalhouder 'vertrekt of is voor langere tijd uit de running. Ook dan is het moeilijk de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden te waarborgen.

De verbouwing

Het wordt inmiddels door iedereen gelukkig (h)erkend dat de uitvoering van grote verandertrajecten en het (tijdelijk) vervangen van managers ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw personeel. Functies kunnen immers veranderen, processen worden vaak aangepast en binnen de bestaande structuren worden de kaarten soms 'anders' geschud'. Al die tijd moet het 'normale' bestaande werk gewoon doorgaan. Dit vergt een speciale vorm van management. Aansturing die soms sterk afwijkt van de reguliere manier van werken.

Een aanpak waar het bestaande kader van uw organisatie niet altijd mee belast wil worden of soms geen ervaring mee heeft.
Kortom we hebben het over interim-management en over interim-managers die in staat moeten zijn om veranderingen te initiëren en te begeleiden.

Kennis en ervaring

Bij interim-management, zelfs wanneer het alleen om een tijdelijke vervanging van één van uw managers gaat, ontstaat er een veranderings­proces. De interim-manager is een nieuw gezicht en heeft door zijn ervaringen soms andere inzichten. Vertrouwen en een goede communicatie tussen alle betrokkenen over deze veranderingen spelen hierbij een cruciale rol. Medewerkers moeten gemotiveerd blijven, plezier in hun werk hebben en natuurlijk mede bepalen op welke wijze de nieuwe of tijdelijke invulling van een vertrouwde functie vorm moet krijgen. De invulling van zo'n tijdelijke lijnfunctie is de level up interim-managers op het lijf geschreven. Zij hebben vaak naast hun ervaring met operationeel management ook jarenlange ervaring met het leiden van projecten en met het begeleiden van organisaties tijdens verandertrajecten. De successen die zij hierbij boeken, hebben veel te maken met hun bedrijfskundig inzicht, communicatieve vaardigheden en hun mensgerichte aanpak.

Resultaten en meer....

Zoals altijd gaat ook een interim-manager van start met een heldere opdracht. U wilt tenslotte resultaten zien. Dit vergt van de interim-manager een sterke resultaatgerichtheid voor de 'dagelijkse' operationele aspecten. Maar.... de horizon verliest hij daarbij niet uit het oog. Wordt de winkel wel wat we ervan verwachten? Is de verbouwing wel op tijd klaar?

En van een Level Up interim-manager mag u meer verwachten. Niet voor niets staat in de missie van Level Up nadrukkelijk benoemd dat we er naar streven dat het personeel, na de verandering, beter in staat is de organisatie blijvend te verbeteren en aan te blijven passen aan de verwachtingen van haar klanten. Ook uw klanten hebben verwachtingen. Uw winkel moet dus elke dag op tijd open gaan en de vakken moeten tijdig gevuld zijn. Verder willen uw klanten vriendelijk geholpen worden, hetgeen betekent dat uw winkel bemand moet zijn met opgewekte medewerkers. Onze ervaring leert ons dat dit het best is te bereiken met een positieve managementstijl met een vleugje humor. Leidinggeven met een lach. Een dienst die Level Up u graag biedt.
Indien u meer wilt weten over de interim-management dienstverlening van Level Up dan informeren wij u graag.