Softwareontwikkeling & infrastructuur

Softwareontwikkeling wordt bij Level Up gezien als al datgene dat in technische zin nodig is om te komen tot een werkend systeem, dat nu en in de toekomst betrouwbare en onderhoudbare informatievoorziening oplevert. De diensten, producten en samengestelde oplossingen die wij leveren op het gebied van softwareontwikkeling vallen uiteen in applicatiearchitectuur, systeemontwikkeling en technische infrastructuur.

Binnen het vakgebied van applicatiearchitectuur maken we de vertaalslag van vraagstukken uit de organisatie/business naar software-architecturen en technische systeemconcepten/ontwerpen. Het realiseren van betrouwbare, robuuste en toekomst vaste softwareoplossingen doen wij in omgevingen met de focus op Microsoft .NET, Java/J2EE en verschillende Opensource platforms.

De technische omgeving waarin applicaties met elkaar moeten samenwerken en waarop databases ongestoord moeten draaien wordt steeds complexer. Het is zaak dat door een goede technische infrastructuur tegemoet gekomen kan worden aan de eisen en wensen op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, beveiliging en performance.

De diensten op het gebied van softwareontwikkeling betreffen bij Level Up zowel maatwerk als standaardproducten die in licentie worden verstrekt. Onze diensten hebben betrekking op de gehele life-cycle van informatie systemen: van vooronderzoek of proof of concept tot en met (de inrichting van) applicatie-beheer.