Projectmanagement

Mag het een ‘onsje’ meer zijn. Organisaties en bedrijven die up and running zijn, ontwikkelen met enige regelmaat ideeën en wensen die uitmonden in stevige plannen. Plannen die uiteindelijk leiden tot projecten inclusief het opzetten van een projectteam, projectcoördinatie en projectmanagement. In de praktijk wordt, als het om meerdere samenhangende projecten gaat, hiervoor ook wel het woord programmamanagement gebruikt.

Werken in projecten wordt door velen als aantrekkelijk beschouwd. De deelnemers werken aan een gezamenlijk doel, leren elkaar beter kennen en zijn meer van elkaar afhankelijk. De teamspirit vormt in deze een uitermate belangrijk aspect.

Ratio en emotie

In allerlei opleidingen en cursussen is in het verleden teveel de aandacht vooral gericht geweest op het rationele deel van projectmanagement. Er werd ingezoomd op de technieken die je moest kennen, er werden planningsmodules getraind, men leerde voor- en nacalculaties maken en over de voortgang te rapporteren. Pas later begreep men dat leren onderhandelen en het voorzitten van (stuurgroep)vergaderingen evenzeer belangrijk zijn. Sterker nog het stakeholder- en verwachtingsmanagement en het motiveren van mensen blijken nu de allerbelangrijkste elementen om een project te doen slagen. Binnen het vakgebied onderkennen wij twee soorten projectmanagers. Zij die sturen op geluid en zij die zich vooral buigen over planningen en time tables. De types die voorkeur hebben voor de eerste stijl zijn feitelijk de mensgerichte managers. Zij zijn zeer communicatief, luisteren goed en zien aan de houding en in de ogen van de medewerkers of zaken er goed voorstaan. Zij staan dicht bij hun mensen en zullen iedere gelegenheid gebruiken om te motiveren en te ondersteunen. Medewerkers koesteren dit soort managers, omdat er altijd gelegenheid is voor een gesprek, een raadgeving en een uitlaatklep.

De andere projectmanager is meer gericht op het proces en op factoren zoals tijd, budget, specificaties en mijlpalen. Hij/zij bekijkt de zaken veelal rationeel en richt zich sterk op het doel en het resultaat. Bij level up hebben wij bewust gekozen voor projectmanagers die de combinatie van deze twee typen in hun genen hebben. Zeg maar projectmanagers2, managers die zowel rationeel als emotioneel aan de verwachtingspatronen van de klant voldoen.

Mag het een onsje meer zijn?

Een norm die elke projectmanager wordt bijgebracht is: "doe en maak precies datgene wat de opdrachtgever formuleert, niets meer en niets minder. Wij van level up delen deze mening niet omdat we het een te enge gedachte vinden. Eng in de betekenis van: te beperkt. Niet alles is vooraf in te plannen, niet alles loopt zoals je dat hoopt. Flexibiliteit en begrip zijn woorden die wij onze projectmanagers meegeven. Door goed in te spelen op de situaties en door het team te motiveren voor een tijdelijke andere koers kunnen vele klippen omzeild warden. Hierover wordt continue met u gecommuniceerd. Pas dan als er sprake is van nieuwe verwachtingen die om echte koerswijzingen en andere resultaten vragen, zullen wij met u komen praten over meerwerk.

Over meerwerk gesproken. De projectmanagers van level up stoppen van nature meer in hun werk. Zij willen niet alleen de klus klaren maar vooral ook iets achterlaten. Zij bereiken dit door met meer flexibiliteit en begrip hun werk te doen, mensen toe te lachen en aan te moedigen, bij problemen het oor te lenen en vooral door als een coach en gids het team aan te sturen. U als opdrachtgever krijgt een reële en prettige gesprekspartner tegenover u, die ook op moeilijke momenten voor een open dialoog kiest en altijd een goede oplossing wil helpen vinden.

Projectmanagers en hun ervaring

Uit het voorgaande mag blijken dat al onze (project- en interimmanagers een schat aan ervaring hebben. Zij voelen zich thuis op gebieden als prince 2, msp, itil, impa en vele andere methoden en technieken. Onze projectmanagementprocessen (inclusief een veelheid aan checklists en templates) zijn beschreven, zijn herhaalbaar en zijn voorspelbaar. Ze zijn inpasbaar in elke projectmanagementmethodiek. Alhoewel hun focus duidelijk gericht is op ict worden zij ook op andere projecten, die ict en de business aan elkaar koppelen, ingezet. Regelmatig ligt hun invloed op het organisatorische vlak, bijvoorbeeld voor het doen van vooronderzoek en impactanalyse en vaak ook is hun expertise gericht op systeemontwikkeling en/of de kwaliteitsborging. Ook kunt u als opdrachtgever op ons rekenen voor wat betreft het beheer van uw systemen. Al onze projectmanagers zijn gewend 'end-to-end' verantwoordelijk te zijn voor hun projecten. Liefst zijn zij al betrokken bij de planvorming, hebben zij invloed bij de selectie van hun team, maken zij kennis met de diverse belanghebbenden binnen uw organisatie en beëindigen zij de uitvoering met de inbedding van de producten in de lijnorganisatie. Ook geven zij extra aandacht aan de overdracht aan de beheerorganisatie. Onze managers willen graag 'training-on-the-job' geven, als schaduwprofessional optreden en remote bijstand verlenen als dat gewenst is. Kortom zij laten met plezier hun visitekaartje bij u achter om u, wanneer dat gewenst is, direct weer behulpzaam te zijn!

Diensten met een human touch

Onze projectmanagers leiden gewoonlijk trajecten die een verandering bewerkstelligen in bedrijfsprocessen en/of ict huishouding. Werkgebieden van de projecten waar onze projectmanagers leiding aan geven zijn ondermeer procesanalyse en -ontwerp, systeemontwikkeling (van vooronderzoek tot en met beheer), business intelligence, ict infrastructuren en pakketselectie. Ook het implementeren van maatwerk- en standaardpakketten en het bijbehorende beheer hebben wij voor menig klant mogen uitvoeren. Maar wat - naast de inhoud - misschien wel belangrijker is, is dat

Onze projectmanagers hun human touch niet vergeten. Voorop staat vanzelfsprekend dat iedere projectmanager zijn/of haar werk goed doet, maar het onderscheid denken wij mede te maken door ons prettig te gedragen, collegiaal te zijn en waar mogelijk met een glimlach te werk te gaan.

'level up' en het mes snijdt aan twee kanten

U heeft op een zeker moment behoefte aan ondersteuning. Om uw plannen te verwezenlijken moeten bepaalde projecten vorm krijgen en snel uitgevoerd worden. Namen van bekende leveranciers spelen direct door uw hoofd omdat hun voortdurende reclameboodschappen u wekelijks bereiken. De telefoon is snel gepakt. Maar misschien wilt u meer bereiken of streeft u een hoger niveau na, u 'levelt u kiest niet alleen een professionele oplossing, maar u kiest vooral het gevoel met een partij in zee te gaan waarop u kunt bouwen en vertrouwen. U kiest level up als uw partner en koopt daarmee zekerheid, dynamiek en 'een onsje meer'.

Wat ons betreft kunt u met een gerust hart delegeren, want wij willen graag presteren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.