Business Intelligence

Een bedrijf besturen is een kwestie van visie, durf, de juiste beslissing op het juiste moment en een beetje geluk. Managementgoeroes kunnen u dit vertellen. Minder populair is de boodschap dat ondernemen ook gewoon heel hard werken is. Want hoe vindt u het juiste moment voor die juiste beslissing? Hoe dwingt u het geluk af? Hoe ontwikkelt u dan die visie? Hoe calculeert u het risico?

Het is de overtuiging van Level Up dat goed geïnformeerd zijn een belangrijk fundament onder goed ondernemerschap is. Goede managementinformatie stelt u in staat om:

  • de zwakke plekken in uw organisatie te vinden en daar maatregelen op te nemen; geïnformeerd te zijn over de voortgang van uw doelen en daar maatregelen op te nemen;
  • kansen in de markt te vinden en in te vullen;
  • medewerkers zelf verantwoordelijk te maken voor resultaten en zo uw management-inspanning te verminderen.

De medewerkers van Level Up helpen u om deze voordelen te behalen. Level Up levert niet alleen maar een systeem maar brengt u verder: naar een zelfstandig omgaan met informatiesturing en business intelligence. Het dienstenpakket van Level Up ziet er als volgt uit.

Rapportagesystemen

Goede en betrouwbare rapportages zijn de basis voor uw management informatie. Wij ontwerpen en realiseren deze rapportagesystemen graag voor u. Wij gebruiken hiervoor bekende tools zoals door vooraanstaande leveranciers als Microsoft, Oracle en IBM in de markt worden aangeboden.

Data warehousing 

Bij veel bedrijven zijn gegevens in verschillende systemen opgeslagen. Dan is het van belang dat er goede rapportages zijn, die eventueel informatie uit verschillende systeembronnen combineren. Hierbij biedt het concept van een Data Warehouse uitkomst. De complexiteit van een Data Warehouse loopt uiteen van een oplossing in Excel tot en met een maatwerk oplossing met bijvoorbeeld Oracle. Level Up biedt u een passende oplossing om gegevens te kunnen integreren.

Complexe analyse modellen

Een simpel rapport volstaat niet altijd. Soms wilt u de gegevens verder analyseren tot informatie waarmee beslissingen worden ondersteund. Daarbij valt te denken aan what-if-scenario's, forecast en het doorrekenen van plannen en modellen. Wij kunnen vanuit onze bedrijfskundige kennis en onze IT expertise u prima helpen deze modellen te ontwikkelen en te realiseren. Vaak met eenvoudiger middelen dan u denkt.

Performance management advies 

Het besturen van een (groot) bedrijf is niet gemakkelijk. Er zijn vele complexe vraagstukken zoals internationalisering, toenemende concurrentie, zeer gedifferentieerde klantvraag, etc. Om op de veeleisende markt te kunnen acteren is het van belang dat alle medewerkers in de organisatie zich van de strategie en doelstellingen bewust zijn. Op deze manier ontstaan gemeenschappelijke doelen. Performance management kan een belangrijke rol spelen in dit proces. Performance management dwingt ertoe om de strategie om te zetten in concrete doelen, kritische succesfactoren en performance indicatoren. Level Up helpt u bij het opstellen van uw doelen en performance indicatoren. Daarnaast helpen wij u ook om systemen te ontwikkelen, die deze performance indicatoren bewaken {bijvoorbeeld management dashboards en portals).

Gegevens kwaliteit 

Om op informatie te kunnen sturen is de kwaliteit van de onderliggende gegevens van groot belang. Gegevens worden door velen in de organisatie geleverd en gebruikt voor vele doeleinden. Dat maakt het lastig om kwaliteit goed te definiëren. In de visie van Level Up Business Intelligence zijn gegevens belangrijke activa van uw organisatie, die een goed beheer vergen. Gegevens-rentmeesterschap noemen we dat. Level Up Business Intelligence helpt u om dit gegevensrentmeesterschap binnen uw organisatie te implementeren zodat uw beslissingen op de juiste gegevens zijn gebaseerd.